Senin, 28 November 2016 By: Himabio UNY

Pengumuman Panitia Sidang Umum HIMABIO FMIPA UNY 2016

SUSUNAN KEPANITIAAN SIDANG UMUM HIMABIO FMIPA UNY
 2016

Amanah Tak Akan Salah Memilih Pundak
Bismillahirrahmanirahim
 
Ketua                       : Arma abdul Malik           ( P. Biologi A 2016)
Sekretaris              : Puspita Puri  Efrialda     ( P. Biologi A 2016 )
Bendahara              : Fay Della Prika A.           (  Biologi E 2106 )

Acara
1.       Bagas Isdiyantara Putra                    ( Biologi E 2016)
2.       Teguh Nur Cahyo                                ( P. Biologi A 2016)
3.       Titha Monica Retno                            ( Biologi E 2016)
4.       Puti Alfia Artaklani                            ( P. Biologi A 216)
5.       Ema Imtihana Rosyida                       (Biologi E 2016)
6.       Fita Nila Sari                                       (Biologi B 2016)

Ksk
1.       Agil Aziz Handini                                (P. Biologi A 2016)
2.       Desri Rofita Sari                                  (Biologi E 2016)
3.       Adinda Yuslia R.                                  ( Biologi B 2016)
4.       Rinda Fatin Aisyah                             (Biologi B 2016)

Konsumsi
1.       Nurul Jaratul Arihayarah                  (P. Biologi C 2016)
2.       Ngesti Mugi Amanda                          (P. Biologi A 2016)
3.       Amin khusnadiyah                              (Biologi B 2016)
4.       Anisa Setya Hidayah                          (Biologi B 2016)

PDD
1.       Ishadiyanto Salim                                (P. Biologi A 2016)
2.       M. Ikhsan Al Ghozi                              (                               )
3.       Vinasti Fatonah                                   (P. Biologi C 2016)
4.       Rismawarsi Astuti                                (Biologi E 2016)

Humas
1.        Nastititanya Wi Detasha                   ( Biologi B 2016)
2.       Choirul Inayah                                    ( Biologi B 2016)
3.       Alviati Nur Indah Sari                       (Biologi B 2016)
4.       Diah Cayuretnani                               (Biologi B 2016)

Perkap
1.       Alfian Surya F.                                     ( P. Biologi A 2016)
2.       Bernadus Raditya A.W.                      (Biologi B 2016)
3.       Puji Lestari                                          (P Biologi A 2016)
4.       Dina Rahmawati                                 (Biologi B 2014)

Keamanan
1.       Afrian Yoga Anjastara                       ( Biologi B  2016)
2.       Fanani                                                  (Biologi B 2016)
3.       Kharisma Diah Tri                              (Biologi   2016)
4.       Nur Azma Septi                                   (P. Biologi A 2016 )

 
Semangat mengemban amanah :)
Temu perdana  Selasa, 29 Oktober 2016 pukul 15.30 WIB di Selasar D05 FMIPA UNY